Dječji vrtić “Pčelica” Molve

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Pčelica” Molve – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg kralja Tomislava
Poštanski broj i mjesto: 48327 Molve
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 048/892-115
E-pošta: djecji.vrtic.pcelica1@kc.t-com.hr
Radno vrijeme: