Dječji vrtić “Pipi duga čarapa” Zagreb

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Pipi duga čarapa” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Našička ulica 18
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01/3014-952
E-pošta: pipi.duga.carapa@zg.t-com.hr
Radno vrijeme: