Dječji vrtić “Ploče”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Ploče” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg bana Josipa Jela
Poštanski broj i mjesto: 20340 Ploče
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 020/415-217, 020/679-175
E-pošta: djecji.vrtic.ploce@gmail.com
Radno vrijeme: