Dječji vrtić “Potočić” Imbriovec Jalžabetski

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Potočić” Imbriovec Jalžabetski – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Potok 16.
Poštanski broj i mjesto: 42203 Imbriovec Jalžabetski
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 042/ 647 016
E-pošta: djecji.vrtic.potocic@vz.t-com.hr
Radno vrijeme: