Dječji vrtić “Potočić” Rakov Potok

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Potočić” Rakov Potok – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Samoborska cesta 214
Poštanski broj i mjesto: 10436 Rakov Potok
Županija: Zagrebačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 6586-066
E-pošta: djecji.vrtic.potocic@zg.t-com.hr
Radno vrijeme: