Dječji vrtić “Potočnica” Mala Subotica

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Potočnica” Mala Subotica – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Glavna 55 A
Poštanski broj i mjesto: 40000 Mala Subotica
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 040/631-320
E-pošta: d.vrtic.potocnica@ck.t-com.hr
Radno vrijeme: