Dječji vrtić pri Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula

Dječji vrtić

Dječji vrtić pri Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Budicinova ulica 23
Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 052/222-358
E-pošta: info.dczr@gmail.com
Radno vrijeme: