Dječji vrtić “Proljeće” Kloštar Ivanić

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Proljeće” Kloštar Ivanić – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Naftaplinska bb
Poštanski broj i mjesto: 10310 Kloštar Ivanić
Županija: Zagrebačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01 / 2892-545
E-pošta: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr
Radno vrijeme: