Dječji vrtić “Proljeće” Sveti Ivan Zelina

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Proljeće” Sveti Ivan Zelina – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Bocakova 7
Poštanski broj i mjesto: 10380 Sveti Ivan Zelina
Županija: Zagrebačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 2060-713
E-pošta: djecji.vrtic.proljece@zg.t-com.hr
Radno vrijeme: