Dječji vrtić “Pučišća”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Pučišća” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Pučišća bb
Poštanski broj i mjesto: 21412 Pučišća
Županija: Splitsko-dalmatinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 021/633-391
E-pošta: dv-stincica@inet.hr
Radno vrijeme: