Dječji vrtić “Pušlek” Marija Bistrica

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Pušlek” Marija Bistrica – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Zagrebačka 15
Poštanski broj i mjesto: 49246 Marija Bistrica
Županija: Krapinsko-zagorska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 049/468-297
E-pošta: djecji.vrtic.puslek@kr.t-com.hr
Radno vrijeme: