Dječji vrtić “Radost” Zadar

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Radost” Zadar – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Bartola Kašića 3/1
Poštanski broj i mjesto: 23000 Zadar
Županija: Zadarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 023/211-984
E-pošta: djecji.vrtic.radost@zd.htnet.hr
Radno vrijeme: