Dječji vrtić “RIBICA” Zagreb

Dječji vrtić

Dječji vrtić “RIBICA” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Čulinečka cesta 190
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 098468281; 098278914
E-pošta: djecjivrtic.ribica@gmail.com
Radno vrijeme: