Dječji vrtić “Ružica” Goričan

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Ružica” Goričan – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Školska 14
Poštanski broj i mjesto: 40320 Goričan
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 040/601-642, 098 -181 9674
E-pošta: vrticruzica@hotmail.com
Radno vrijeme: