Dječji vrtić “Ston” Duba Stonska

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Ston” Duba Stonska – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Put braće Mihanovića
Poštanski broj i mjesto: 20230 Duba Stonska
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 020/754-644
E-pošta: vrticston@gmail.com
Radno vrijeme: