Dječji vrtić “Sunce” Zadar

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Sunce” Zadar – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Veslačka 1
Poštanski broj i mjesto: 23000 Zadar
Županija: Zadarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 023/236-410 mob.099/216-8786
E-pošta: djecji.vrtic.sunce@zd.t-com.hr
Radno vrijeme: