Dječji vrtić Sv. Leopold Mandić Požega

Dječji vrtić

Dječji vrtić Sv. Leopold Mandić Požega – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Pavla Radića 36
Poštanski broj i mjesto: 34000 Požega
Županija: Požeško-slavonska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 034/211-692
E-pošta: djecji.vrtic.sv.leopold.mandic@po.htnet.hr
Radno vrijeme: