Dječji vrtić “Svetog Franje” Zagreb

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Svetog Franje” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: V. Barutanski ograna
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01/236 58 53
E-pošta: dvsfranje@gmail.com
Radno vrijeme: