Dječji vrtić “Svetog Josipa” Zagreb

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Svetog Josipa” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Granešina 7
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01/2929-144
E-pošta: dv.sv.josipa.zg@email.t-com.hr
Radno vrijeme: