Dječji vrtić “Svetog Vinka” Zagreb

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Svetog Vinka” Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Frankopanska 17
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 01/4831-017;01/4831999
E-pošta: dv.sv.vinka@zg.t-com.hr
Radno vrijeme: