Dječji vrtić “Titti” Pula

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Titti” Pula – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Drenovica 18
Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 052/ 507 121
E-pošta: sabina.vidos@pu.t-com.hr
Radno vrijeme: