Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg podravskih heroj
Poštanski broj i mjesto: 48000 Koprivnica
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 048/621-358
E-pošta: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr
Radno vrijeme: