Dječji vrtić “Varaždin”

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Varaždin” – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Dravska 1
Poštanski broj i mjesto: 42000 Varaždin
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 042/203-253
E-pošta: vrticvz@gmail.com
Radno vrijeme: