Dječji vrtić “VRAPČIĆ” Kašina

Dječji vrtić

Dječji vrtić “VRAPČIĆ” Kašina – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Soblinečka 29
Poštanski broj i mjesto: 10362 Kašina
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 098/266992
E-pošta: dv.vrapcic@gmail.com
Radno vrijeme: