Dječji vrtić “Vukovar I.” Vukovar

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Vukovar I.” Vukovar – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: E. Kvaternika 27
Poštanski broj i mjesto: 32000 Vukovar
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/414-709
E-pošta: vukovar1@vu.t-com.hr
Radno vrijeme: