Dječji vrtić “Zvjezdica mira” Rijeka

Dječji vrtić

Dječji vrtić “Zvjezdica mira” Rijeka – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Franje Kresnika 8
Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 051/676-281
E-pošta: zvjezdicamirarijeka@gmail.com
Radno vrijeme: