Dječji vrtići “Balončica” Hum na Sutli

Dječji vrtić

Dječji vrtići “Balončica” Hum na Sutli – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Hum na Sutli bb
Poštanski broj i mjesto: 49231 Hum na Sutli
Županija: Krapinsko-zagorska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 049 341-143
E-pošta: mira.klasic@kr.t-com.hr
Radno vrijeme: