Dječji vrtići “Petar Pan” Vodnjan – Scuole dell’infanzia “Petar Pan” Dignano Vodnjan

Dječji vrtić

Dječji vrtići “Petar Pan” Vodnjan – Scuole dell’infanzia “Petar Pan” Dignano Vodnjan – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: San Rocco 17
Poštanski broj i mjesto: 52100 Vodnjan
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 052/511-364
E-pošta: djecji.vrtici.petar.pan.vodnjan@pu.t-com.hr
Radno vrijeme: