EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK

Srednja škola
EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK – kontakt informacije
Šifra škole: 14-060-511
Adresa: TRG SVETOG TROJSTVA 4
Poštanski broj i mjesto: 31000 Osijek
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Osječko-baranjska županija
Ravnatelj: Lidija Žaper

Broj telefona: 031/212-670, 031/399-341, 212-670, 031/399-348, 031/399-347
Fax: 031/399-353
E-pošta: ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
Web stranice: http://ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr/
Radno vrijeme: