Ekonomski fakultet Osijek

Ekonomski fakultet Osijek
Nadređena ustanova: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Vrsta: Fakultet

Adresa: Gajev trg 7, Osijek
Položaj na karti:

Telefon: (+385 31) 224 400
Fax: (+385 31) 211 604
Radno vrijeme:

E-pošta: ured@efos.hr
Mrežne stranice: http://www.efos.unios.hr
Čelnik ustanove: dekan izv. prof. dr. sc. Boris Crnković