Ekonomski fakultet Split

Ekonomski fakultet Split
Nadređena ustanova: Sveučilište u Splitu
Vrsta: Fakultet

Adresa: Cvite Fisković 5, Split
Položaj na karti:

Telefon: (+385 21) 430 601
Fax: (+385 21) 430 701
Radno vrijeme:

E-pošta: dekanat@efst.hr
Mrežne stranice: http://www.efst.hr
Čelnik ustanove: dekanica prof. dr. sc. Maja Fredotović