EKONOMSKO – TURISTIČKA ŠKOLA Karlovac

Srednja škola
EKONOMSKO – TURISTIČKA ŠKOLA Karlovac – kontakt informacije
Šifra škole: 04-034-505
Adresa: KURELČEVA 2
Poštanski broj i mjesto: 47000 Karlovac
Županija: Karlovačka županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Karlovačka županija
Ravnatelj: Lidija Mikšić

Broj telefona: 047/614-597, 047/614-596, 047/614-595
Fax: 047/614-595, 614-596
E-pošta: ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: