Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Srednja škola
Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka – kontakt informacije
Šifra škole: 08-071-514
Adresa: Zvonimirova 12
Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Primorsko-goranska županija
Ravnatelj: Darko Bašić

Broj telefona: 051/678-931, 051/678-935, 051/678-930; 678-936; 678-938
Fax: 051/678-946
E-pošta: eios@ss-elektroindustrijska-obrtnicka-ri.skole.hr, eios@eios.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: