Elektrostrojarska škola Varaždin

Srednja škola
Elektrostrojarska škola Varaždin – kontakt informacije
Šifra škole: 05-086-504
Adresa: Hallerova aleja 5
Poštanski broj i mjesto: 42000 Varaždin
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Varaždinska županija
Ravnatelj: Igor Kos

Broj telefona: 042-313-498, 042-492-367, 042-201-120, 042-200-914, 042 492 – 366, 042 492 360, 042-492-370, 042/313-455
Fax: 042/311-626
E-pošta: ess@vz.t-com.hr, ess.vz@skole.hr
Web stranice: http://www.ess.hr/
Radno vrijeme: