Elektrotehnička i Ekonomska škola Nova Gradiška

Srednja škola
Elektrotehnička i Ekonomska škola Nova Gradiška – kontakt informacije
Šifra škole: 12-051-503
Adresa: LJudevita Gaja 24
Poštanski broj i mjesto: 35400 Nova Gradiška
Županija: Brodsko-posavska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Brodsko-posavska županija
Ravnatelj: Sanja Müller-Zoričić

Broj telefona: 035/362-145, 035/362-145, 035/362-575
Fax: 035/362-145
E-pošta: etes@ees.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: