Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
Nadređena ustanova: Sveučilište u Rijeci
Vrsta: Fakultet

Adresa: Naselje Ika, Primorska 42 P.P.97, Opatija
Položaj na karti:

Telefon: (+385 51) 294 706; 700
Fax: (+385 51) 291 945
Radno vrijeme:

E-pošta: dekanat@fthm.hr
Mrežne stranice: http://www.fthm.uniri.hr
Čelnik ustanove: dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana