Filozofski fakultet Rijeka

Filozofski fakultet Rijeka
Nadređena ustanova: Sveučilište u Rijeci
Vrsta: Fakultet

Adresa: Sveučilišna avenija 4, Rijeka
Položaj na karti:

Telefon: (+385 51) 265 600; 265 602
Fax: (+385 51) 216 099
Radno vrijeme:

E-pošta: dekanat@ffri.hr
Mrežne stranice: http://www.ffri. uniri.hr
Čelnik ustanove: dekan izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra