Gdje studirati diskretna matematika i primjene?

Studij diskretna matematika i primjene možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij diskretna matematika i primjene izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Sveučilište u Rijeci – Odjel za matematiku

Izvođač: Sveučilište u Rijeci – Odjel za matematiku
Mjesto izvođenja: Rijeka
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Rijeci
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: diplomski sveučilišni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: magistar/magistra matematike