Gdje studirati doktorski studij građevinskog fakultetu?

Studij doktorski studij građevinskog fakultete možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij doktorski studij građevinskog fakultete izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Građevinski fakultet Zagreb

Izvođač: Građevinski fakultet Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski sveučilišni studiji
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: doktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanosti, polje građevinarstvo