Gdje studirati društvo znanja i prijenos informaciju?

Studij društvo znanja i prijenos informacije možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij društvo znanja i prijenos informacije izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Sveučilište u Zadru

Mjesto izvođenja: Zadar
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zadru
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski sveučilišni studiji
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti