Gdje studirati ekonomika energije i okolišu?

Studij ekonomika energije i okoliše možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij ekonomika energije i okoliše izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Ekonomski fakultet Zagreb

Izvođač: Ekonomski fakultet Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a specijalist/specijalistica ekonomije