Gdje studirati ekonomski i normativni okvir poduzetništvu?

Studij ekonomski i normativni okvir poduzetništve možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij ekonomski i normativni okvir poduzetništve izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Veleučilište “Marko Marulić” Knin

Mjesto izvođenja: Knin
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Veleučilište “Marko Marulić”, Knin
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a specijalist/specijalistica ekonomije