Gdje studirati hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomiju?

Studij hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomije možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomije izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Sveučilište u Dubrovniku

Mjesto izvođenja: Dubrovnik
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Dubrovniku
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: preddiplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije