Gdje studirati informacijska tehnologija u poslovnim sustavimu?

Studij informacijska tehnologija u poslovnim sustavime možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij informacijska tehnologija u poslovnim sustavime izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Veleučilište u Rijeci

Mjesto izvođenja: Rijeka
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Veleučilište u Rijeci
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a specijalist/specijalistica poslovnih informacijskih sustava