Gdje studirati kakvoća i sigurnost animalnih proizvodu?

Studij kakvoća i sigurnost animalnih proizvode možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij kakvoća i sigurnost animalnih proizvode izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Poljoprivredni fakultet Osijek

Izvođač: Poljoprivredni fakultet Osijek
Mjesto izvođenja: Osijek
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski specijalistički studiji
Trajanje studija u godinama: 1.5
Broj ECTS-ova: 90
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a specijalist/specijalistica kakvoće i sigurnosti animalnih proizvoda