Gdje studirati kaznenopravne znanosti?

Studij kaznenopravne znanosti možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij kaznenopravne znanosti izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Pravni fakultet Zagreb

Izvođač: Pravni fakultet Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski specijalistički studiji
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 96
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a specijalist/specijalistica kaznenopravnih znanosti