Gdje studirati kreativno upravljanje tržišnim komunikacijamu?

Studij kreativno upravljanje tržišnim komunikacijame možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij kreativno upravljanje tržišnim komunikacijame izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Visoka škola tržišnih komunikacija “Agora” s pravom javnosti Zagreb

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Visoka škola tržišnih komunikacija “Agora”, s pravom javnosti, Zagreb
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/stručna specijalist/specijalistica kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama