Gdje studirati marikulturu?

Studij marikulture možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij marikulture izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Sveučilište u Dubrovniku

Mjesto izvođenja: Dubrovnik
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Dubrovniku
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: diplomski sveučilišni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: magistar/magistra inženjer/inženjerka marikulture