Gdje studirati marketing i komunikacije?

Studij marketing i komunikacije možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij marketing i komunikacije izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti Zagreb

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti, Zagreb
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: stručni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) marketinga i komunikacija

Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti Zagreb

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti, Zagreb
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a specijalist/ica marketinga i komunikacija