Gdje studirati mba e-vođenje?

Studij mba e-vođenje možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij mba e-vođenje izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Visoko učilište Algebra Zagreb

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Visoko učilište Algebra, Zagreb
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a specijalist/specijalistica poslovne administracije